ตั้งชื่อตามหลักอายตนะ6 - หน้า 2 PDF พิมพ์ อีเมล
ดัชนีบทความ
ตั้งชื่อตามหลักอายตนะ6
หน้า 2
ทุกหน้า

 

คำนวณได้เลข 1 FATHER

ทำนายว่า เปรียบเหมือนคนผู้เป็นพ่อ เป็นคนมีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำที่ดี สามารถเป็นที่พึ่งแก่คนรอบข้างได้ จิตใจดีมีเมตตา ผู้คนรักใคร่ ใครอยู่ใกล้รู้สึกสบายใจ

 

คำนวณได้เลข 2 MOTHER

ทำนายว่า เปรียบเหมือนคนผู้เป็นแม่ เป็นคนละเอียดอ่อน จิตใจดีเมตตา อยู่ที่ใดมีแต่คนรักใคร่

 

คำนวณได้เลข 3 MAID

ทำนายว่า เปรียบเหมือนคนรับใช้ในบ้าน ชีวิตมีแต่ความลำบาก เหน็ดเหนื่อย คนไม่ยำเกรง หาคนรักและจริงใจยาก

 

คำนวณได้เลข 4 WHATEVER WILL BE WILL BE

ทำนายว่า เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง ขี้ใจน้อย เหมือนกับคนอมทุกข์ เก็บกด ชีวิตลุ่มๆ ดอนๆ คนใกล้ชิดไม่จริงใจ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนัก

 

คำนวณได้เลข 5 GIANT

ทำนายว่า เปรียบดังยักษ์ เป็นคนเจ้าอารมณ์ โกรธง่าย จนบางครั้งทำให้ตัวเองเดือดร้อน เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงเกินไป ใจคอคับแคบ บริวารไม่ค่อยมี

 

คำนวณได้เลข 6 QUEEN

เปรียบดังราชินี มีบุญและวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป จิตใจดีมีเมตตา มีเสน่ห์ มีความสุขในชีวิต กิจการทุกอย่างล้วนประสบความสำเร็จ มีเกียรติในสังคม

 

คำนวณได้เลข 7 TEACHER

ทำนายว่า เปรียบดังหมอดู นักโหราศาสตร์ หรือนักพูด มีเกียรติในสังคม ผู้คนนับถือ แต่ต้องเหนื่อยปาก เพราะต้องทำงานด้านการพูด การเจรจา ให้ระวังเรื่องอารมณ์ร้อน

 

คำนวณได้เลข 8 MANAGER

ทำนายว่า มีบุญญาวาสนาดี มีบริวารมาก มักได้เป็นเจ้าคนนายคน (หัวหน้าคน) ผู้คนยำเกรง แต่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงาน ชีวิตมีความสุข ประสบความสำเร็จดี มีเกียรติในสังคม

 

คำนวณได้เลข 9 KING

ทำนายว่า เปรียบดังพระราชามหากษัตริย์ มีอำนาจวาสนาดีมาก ทำอะไรจะประสบความสำเร็จ จิตใจดี มีเมตตา ชีวิตมีความสุขกายสบายใจ